Doktorantura

20-01-2022

Farg`ona politexnika instituti doktoranturasida mavjud

ixtisosliklar ro`yhati

 1. 01.05 –“Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” ixtisosligiga;

 1. 08.00.08. – «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit»
 2. 08.00.13 - “Menejment”
 3. 05.02.05-«Mexanik va fizik-texnik ishlov berish texnologiyalari va jarayonlari. stanoklar va asbob-uskunalar»
 4. 05.06.02 – «To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish»
 1. 02.00.16 – «Kimyoviy texnologiya va oziq – ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va appparatlari»
 1. 05.02.07 – « Mashinasozlik mashinalari, apparatlari, agregatlari va qurilmalari»
 2. 01.04.07 – “Kondensirlangan xolat fizikasi” ixtisosligi
 3. 01.04.10 – “Yarimo‘tkazgichlar fizikasi”
 4. 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energya turlari asosidagi energya qurilmalari ixtisosligi
 1. 05.05.01 – “Energetika tizimlari va majmualari”
 1. 05.09.01 – “Qurilish konstruktsiyalari, bino va inshootlar”
 1. 05.08.01-«Mamlakat, uning mintaqa, shahar va sanoat markazlarining transport tizimlari»
 2. 06.01.01 – «Umumiy dehqonchilik.Paxtachilik»
 3. 01.02.05 – “Suyuqlik va gaz mexanikasi”
 4. 05.05.04 – “Sanoat issiqlik energetikasi”
 5. 01.01.05 – “Extimollar nazariyasi va matematik statistika”

18. 05.01.04 – “Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti”

Фарғона политехника институти докторантурасида фаолият кўрсатаётган таянч докторант ва докторантларнинг 2022 йил I-чоракда иш режасининг бажарилиш ҳолати бўйича